Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6440
Nhan đề: Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoa Ban Trắng
Nhan đề khác: Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoa Ban Trắng
Tác giả: Hoàng, Thị Thu Nương
Từ khoá: Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh;Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoa Ban Trắng
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6440
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.