Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6444
Nhan đề: Kế Toán Bán Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thời Trang Mỹ Tú Ngân
Nhan đề khác: Kế Toán Bán Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thời Trang Mỹ Tú Ngân
Tác giả: Phùng, Thị Quỳnh Quyên
Từ khoá: Kế Toán Bán Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng;Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thời Trang Mỹ Tú Ngân
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6444
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.