Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6445
Nhan đề: Kế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàngtại Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Công Nghiệp Phú Cường Việt
Nhan đề khác: Kế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàngtại Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Công Nghiệp Phú Cường Việt
Tác giả: Trần, Thị Thu Hồng
Từ khoá: Kế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng;Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Công Nghiệp Phú Cường Việt
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6445
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.