Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6447
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trịNgôn ngữ
dc.contributor.authorVũ, Thị Thúy Hồng-
dc.date.accessioned2019-10-04T01:47:03Z-
dc.date.available2019-10-04T01:47:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6447-
dc.language.isovivi
dc.subjectKế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàngvi
dc.subjectCông Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Anh Ngọcvi
dc.titleKế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Anh Ngọcvi
dc.title.alternativeKế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Anh Ngọcvi
dc.typeThesisvi
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.