Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6451
Nhan đề: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương” Tại Công Ty Tnhh Tm&Dv Minh Dương
Nhan đề khác: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương” Tại Công Ty Tnhh Tm&Dv Minh Dương
Tác giả: Lê, Thị Kim Ngân
Từ khoá: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương”;Công Ty Tnhh Tm&Dv Minh Dương
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6451
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.