Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6455
Nhan đề: Kế Toán Bán Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Tnhh Tm & Dv An Đồng Thịnh Mt
Nhan đề khác: Kế Toán Bán Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Tnhh Tm & Dv An Đồng Thịnh Mt
Tác giả: Trần, Thị Hiền
Từ khoá: Kế Toán Bán Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng;Công Ty Tnhh Tm & Dv An Đồng Thịnh Mt
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6455
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.