Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6458
Nhan đề: Giao tiếp bất kỳ ai
Nhan đề khác: 101 cách nâng cao kỹ năng giao tiếp
Tác giả: Jo Condrill
Bennie Bough
Bạch Trà
Từ khoá: Giao tiếp;Giao tiếp bất kỳ ai
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Lao động
Mô tả: Đây là một cuốn sách nhỏ đưa ra những lời khuyên để bạn có thể thực hành ngay và nâng cao các kỹ năng giao tiếp của mình. Cuốn sách này giúp bạn "biêt" và "muốn" là hai điều cần thiết cho thành công. Chỉ bạn mới có thể quyết định việc nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình.
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6458
Bộ sưu tập:Kỹ năng giao tiếp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-039-Giao tiep bat ky ai.pdf2.01 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.