Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6483
Nhan đề: Quy Trình Tổ Chức Sự Kiện Tại Công Ty Tnhh Việt Team Media
Tác giả: Châu, Thị Trâm
Từ khoá: Quy Trình Tổ Chức Sự Kiện;Công Ty Tnhh Việt Team Media
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6483
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-063-2019-KD10.BCTT.pdf1.23 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-063-2019-KD10.DCCT.pdf258.83 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.