Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6484
Nhan đề: Hoạt Động Quản Trị Kênh Phân Phối Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Diễm My
Tác giả: Đoàn, Như Quỳnh
Từ khoá: Hoạt Động Quản Trị Kênh Phân Phối;Công Ty Tnhh Thương Mại Diễm My
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6484
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-064-2019-KD10.BCTN.pdf289.89 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-064-2019-KD10.DCCT.pdf114.29 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.