Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6486
Nhan đề: Thực Trạng Hoạt Động Khuyến Mãi Tại Công Ty Tnhh Đá Chàm
Tác giả: Phan, Nhật Hưng
Từ khoá: Thực Trạng Hoạt Động Khuyến Mãi;Công Ty Tnhh Đá Chàm
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6486
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-066-2019-KD10.BCTN.pdf1.76 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-066-2019-KD10.DCCT.pdf320.32 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.