Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6487
Nhan đề: Quản Trị Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Nguyên Hải
Tác giả: Tăng, Lưu Minh Dung
Từ khoá: Quản Trị Lực Lượng Bán Hàng;Công Ty Tnhh Nguyên Hải
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6487
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-067-2019-KD10.BCTT.pdf1.98 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-067-2019-KD10.DCCT.pdf392.5 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.