Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6488
Nhan đề: Phát Triển Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Hipco
Tác giả: Bùi, Thị Thúy My
Từ khoá: Phát Triển Hệ Thống Kênh Phân Phối;Công Ty Cổ Phần Hipco
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6488
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-068-2019-KD10.BCTT.pdf813.22 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-068-2019-KD10.DCCT.pdf385.83 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.