Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6489
Nhan đề: Quy Trình Tổ Chức Sự Kiện Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Đô Thành
Tác giả: Đỗ, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Quy Trình Tổ Chức Sự Kiện;Công Ty Cổ Phần Ô Tô Đô Thành
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6489
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-069-2019-KD10.BCTN.pdf1.2 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-069-2019-KD10.DCCT.pdf257.71 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.