Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6491
Nhan đề: Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Mê Nam (Mê Kong)
Tác giả: Lê, Thị Diệu Linh
Từ khoá: Hoạt Động Bán Hàng;Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Mê Nam (Mê Kong)
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6491
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-071-2019-KD10.BCTT.pdf1.19 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-071-2019-KD10.DCCT.pdf188.66 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.