Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6493
Nhan đề: Thực Trạng Quản Trị Kênh Phân Phối Tại Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông - Chi Nhánh Tại Đà Nẵng
Tác giả: Phạm, Thị Hằng
Từ khoá: Thực Trạng Quản Trị Kênh Phân Phối;Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông - Chi Nhánh Tại Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6493
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-073-2019-KD10.BCTT.pdf918.93 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-073-2019-KD10.DCCT.pdf306.4 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.