Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6495
Nhan đề: Thực Trạng Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Mtv Thái Bình Gia Lai
Tác giả: Trần, Bá Nhật Phong
Từ khoá: Thực Trạng Hoạt Động Bán Hàng;Công Ty Tnhh Mtv Thái Bình Gia Lai
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6495
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-075-2019-KD10.BCTT.pdf1.21 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.