Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6496
Nhan đề: Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Dược – Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Dapharco
Tác giả: Trương, Thị Kiều Diễm
Từ khoá: Hoạt Động Bán Hàng;Công Ty Cổ Phần Dược – Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Dapharco
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6496
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-076-2019-KD10.BCTT.pdf1.75 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-076-2019-KD10.DCCT.pdf263.08 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.