Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6497
Nhan đề: Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông Đà Nẵng
Tác giả: Võ, Thị Hồng Trinh
Từ khoá: Hoạt Động Bán Hàng;Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6497
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-077-2019-KD10.BCTT.pdf1.06 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-077-2019-KD10.ĐCCT.pdf482.54 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.