Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6499
Nhan đề: Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Quốc Hùng
Tác giả: Võ, Thị Thu Hiền
Từ khoá: Quy Trình Bán Hàng;Công Ty Tnhh Quốc Hùng
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6499
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-079-2019-KD10.BCTT.pdf859.9 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-079-2019-KD10.DCCT.pdf215.9 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.