Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6501
Nhan đề: Hoàn Thiện Quản Trị Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Thanh Phú
Tác giả: Cao, Thị Nhi
Từ khoá: Hoàn Thiện Quản Trị Lực Lượng Bán Hàng;Công Ty Tnhh Thanh Phú
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6501
Bộ sưu tập:01. Quản trị doanh nghiệp thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-084-2019-KD10.BCTT.pdf932.51 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.