Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6502
Nhan đề: Hoạt Động Quản Trị Dự Trữ Thép Tại Công Ty Tnhh Thanh Phú
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Từ khoá: Hoạt Động Quản Trị Dự Trữ Thép;Công Ty Tnhh Thanh Phú
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6502
Bộ sưu tập:01. Quản trị doanh nghiệp thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-091-2019-KD10.BCTT.pdf1.13 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-091-2019-KD10.DCCT.pdf488.44 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.