Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/657
Nhan đề: Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Quỳnh Hoa
Từ khoá: Hệ thống ngân hàng;Ngân hàng thương mại Việt Nam;Luận án tiến sỹ kinh tế
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: TP.HCM
Tóm tắt: Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về tái cấu trúc hệ thống NHTM; phân tích thực trạng hoạt động và thực trạng tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam và chỉ ra những hạn chế trong cấu trúc của hệ thống NHTM Việt Nam. Từ đó, đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị góp phần thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam đến 2020.
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/657
Bộ sưu tập:Luận án Tiến Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
5.TSLuận án Tiến sỹ Kinh tế Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.pdf1.42 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.