Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/662
Nhan đề: Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Tác giả: Đào, Lê Oanh Kiều
Từ khoá: Dịch vụ ngân hàng buôn bán;Dịch vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: TP.HCM
Tóm tắt: Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam nhằm xây dựng hệ thống giải pháp để phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại BIDV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và đưa ra những khuyến nghị đối với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội ngân hàng.
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/662
Bộ sưu tập:Luận án Tiến SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.