Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6646
Nhan đề: Công Tác Quản Trị Quy Trình Phục Vụ Tại Bộ Phận Lễ Tân Của Khách Sạn Tiến Thịnh
Tác giả: Nguyễn, Thi Bích Trâm
Từ khoá: Công Tác Quản Trị Quy Trình Phục Vụ;Bộ Phận Lễ Tân Của Khách Sạn Tiến Thịnh
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6646
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-219-2019-KD10.BCTT.pdf697.17 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-219-2019-KD10.DCCT.pdf447.24 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.