Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6647
Nhan đề: Nhân Viên Phục Vụ Bàn Tại Nhà Hàng Buffet Beer Plaza Thuộc Bà Nà Hills
Tác giả: Trần, Thị My My
Từ khoá: Nhân Viên Phục Vụ Bàn;Nhà Hàng Buffet Beer Plaza Thuộc Bà Nà Hills
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6647
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-220-2019-KD10.BCTT.pdf1.52 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.