Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6651
Nhan đề: Công Tác Quản Trị Quy Trình Phục Vụ Buffet Sáng Tại Nhà Hàng Trực Thuộc Khách Sạn Phương Đông
Tác giả: Nguyễn, Thị Chuyên
Từ khoá: Công Tác Quản Trị Quy Trình Phục Vụ Buffet Sáng;Nhà Hàng Trực Thuộc Khách Sạn Phương Đông
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6651
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-224-2019-KD10.BCTT.pdf1.14 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-224-2019-KD10.DCCT.pdf346.71 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.