Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6654
Nhan đề: Công Tác Chăm Sóc Khách Hàng Tại Khách Sạn Vian
Tác giả: Văn, Quý Duy Anh
Từ khoá: Công Tác Chăm Sóc Khách Hàng;Khách Sạn Vian
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6654
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-227-2019-KD10.BCTT.pdf844.04 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-227-2019-KD10.DCCT.pdf269.95 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.