Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6656
Nhan đề: Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Nhà Hàng Trực Thuộc Khách Sạn Bắc Cường
Tác giả: Nguyễn, Thị Hòa
Từ khoá: Công Tác Quản Trị Nhân Sự;Nhà Hàng Trực Thuộc Khách Sạn Bắc Cường
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6656
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-229-2019-KD10.BCTT.pdf1.02 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-229-2019-KD10.DCCT.pdf317.98 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.