Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6658
Nhan đề: Công Tác Quản Trị Quy Trình Phục Vụ Tại Bộ Phận Lễ Tân Của Khách Sạn Nhà Cổ Hội An
Tác giả: Võ, Thị Thiên Phượng
Từ khoá: Công Tác Quản Trị Quy Trình Phục Vụ Tại Bộ Phận Lễ Tân;Khách Sạn Nhà Cổ Hội An
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6658
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-231-2019-KD10.BCTT.pdf950.92 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-231-2019-KD10.DCCT.pdf303.68 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.