Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6659
Nhan đề: Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Bộ Phận Buồng Của Khách Sạn Grand Mercure
Tác giả: Lê, Thị Hồng Cẩm
Từ khoá: Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Bộ Phận Buồng;Khách Sạn Grand Mercure
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6659
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-232-2019-KD10.BCTT.pdf1.39 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-232-2019-KD10.DCCT.pdf606.99 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.