Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6661
Nhan đề: Công Tác Chuẩn Bị Và Phục Vụ Khách Ăn Á Tại Nhà Hàng Doumer Trực Thuộc Sunworld Bà Nà Hills
Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Nhật
Từ khoá: Công Tác Chuẩn Bị Và Phục Vụ Khách Ăn Á Tại Nhà Hàng Doumer;Sunworld Bà Nà Hills
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6661
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-234-2019-KD10.BCTN.pdf655.94 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.