Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/669
Nhan đề: Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Nguyễn, Thị Việt Châu
Từ khoá: Phân tích kinh doanh;Hoạt động kinh doanh;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích mua hàng, dự trữ và tiêu thụ hàng hóa; phân tích chi phí kinh doanh; phân tích lợi nhuận kinh doanh; phân tích tình hình tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/669
Bộ sưu tập:Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
1.Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh.pdf2.55 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.