Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/673
Nhan đề: Giáo trình tài chính tín dụng
Tác giả: Trần, Thị Hòa
Từ khoá: Tài chính;Tín dụng;Giáo trình;Tài chính tín dụng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/673
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
2. Giáo trình tài chính tín dụng.pdf1.88 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.