Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/674
Nhan đề: Thanh toán và tín dụng quốc tế
Tác giả: Nguyễn, Tiến Đà
Nguyễn, Thị Hoàng Oanh
Từ khoá: Tín dụng quốc tế;Thanh toán quốc tế;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Khái quát về tiền tệ và hối đoái, tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối. Các phương tiện về điều kiện thanh toán trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Tổng quan về tín dụng quốc tế, tín dụng tài trợ xuất khẩu của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/674
Bộ sưu tập:Thương mại du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
1.Thanh toán và tín dụng quốc tế.pdf4.3 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.