Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/675
Nhan đề: Giáo trình kế toán doanh nghiệp 2
Tác giả: Phạm, Thị Thanh Son
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp;Giáo trình
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh dịch vụ; kế toán hoạt động kinh doanh du lịch; kế toán hoạt động kinh doanh bưu điện; Kế toán một số hoạt động kinh doanh dịch vụ khác; kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/675
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
2.Giáo trình kế toán doanh nghiệp 2.pdf2.45 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.