Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/682
Nhan đề: Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả: Ngô, Thị Hoài Nam
Hồ, Thị Như Minh
Từ khoá: Kế toán hành chính sự nghiệp;Kế toán;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán vật tư và tài sản cố định;kế toán nguồn kinh phí;kế toán các khoản thu, chi hành chính sự nghiệp;báo cáo tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/682
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
3.Kế toán hành chính sự nghiệp.pdf3.61 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.