Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/690
Nhan đề: Giáo trình tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Trần, Thị Hòa
Nguyễn, Hữu Cúc
Nguyễn, Tri Vũ
Trần, Đình Thảo
Lê, Thị Mỹ Phương
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tài chính doanh nghiệp; vốn cố định, vốn lưu động của daonh nghiệp; chi phí giá thành doanh thu và lợi nhuận trong doanh nghiệp; đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/690
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
1.Giáo trình tài chính doanh nghiệp.pdf2.64 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.