Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/691
Nhan đề: Giáo trình thị trường tài chính
Tác giả: Lý, Vân Phi
Trần, Thị Hòa
Lưu, Thị Mỹ Hạnh
Hồ, Thị THùy Linh
Từ khoá: Tài chính;Thị trường tài chính;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Giới thiệu về thị trường tài chính, ngoại hối, chứng khoán
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/691
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
3. Giáo trình Thị trường tài chính.pdf2.25 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.