Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/692
Nhan đề: Giáo trình thống kê kinh doanh
Tác giả: Nguyễn, Thị Việt Châu
Từ khoá: Giáo trình;Thống kê kinh doanh
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Tổng quan về thống kê học. Cung cấp một số kĩ năng nghiệp vụ của thống kê kinh doanh: chỉ tiêu tổng hợp thống kê, dãy số thời gian, chỉ số thống kê, phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng, thống kế kết quả sản xuất, giá thành sản ơphaamr, lưu chuyển hàng hóa, lao động và tiền lương
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/692
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
4. Giáo trình thống kê kinh doanh.pdf3.47 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.