Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/695
Nhan đề: Giáo trình tổng quan du lịch
Tác giả: Ngô, Thị Diệu An
Nguyễn, Thị Oanh Kiều
Từ khoá: Tổng quan du lịch;Giáo trình;Du lịch
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Khái quát về hoạt động du lịch; các lĩnh vực hoạt động trong kinh doanh du lịch; tài nguyên du lịch và điểm đến du lịch; cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/695
Bộ sưu tập:Thương mại du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
2. Giáo trình tổng quan du lịch.pdf4.81 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.