Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/696
Nhan đề: Giáo trình Tài chính quốc tế
Tác giả: Bùi, Thị Lệ
Nguyễn, Thị Ngọc Diễm
Trần, Thị Thục Quyên
Từ khoá: Tài chính;Tài chính quốc tế;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Tổng quan về tài chính quốc tế; tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế; thị trường tài chính quốc tế; đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính cảu công ty đa quốc gia
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/696
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
5. Giáo trình tài chính quốc tế.pdf2.53 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.