Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/697
Nhan đề: Giáo trình pháp luật trong thương mại quốc tế
Tác giả: Nguyễn, Tiến Đà
Từ khoá: Pháp luật;Ngoại thương;Giáo trình;Luật thương mại
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn luật điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế: luật pháp quốc gia, điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, các nguyên tắc pháp lý được thừa nhận, các quyết định của tòa án, trọng tài, lý luận về xung đột pháp luật quốc tế; tranh chấp trong thương mại quốc tế: hợp đồng trong tư pháp quốc tế, tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa ngoại thương, cơ quan giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/697
Bộ sưu tập:Thương mại du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
3. Giáo trình pháp luật trong thương mại quốc tế.pdf2.25 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.