Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/698
Nhan đề: Giáo trình ngân hàng trung ương
Tác giả: Hồ, Thị Thùy Linh
Lý, Vân Phi
Từ khoá: Ngân hàng;Ngân hàng trung ương;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Tổng quan về Ngân hàng Trung ương: nghiệp vụ phát hành tiền, hoạt động tín dụng, quản lý ngoại hối, chính sách tiền tệ quốc gia, thanh tra, giám sát và kiểm soát nội bộ v.v
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/698
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
6. Giáo trình ngân hàng trung ương.pdf2.36 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.