Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/699
Nhan đề: Giáo trình tài chính học
Tác giả: Lý, Vân Phi
Lưu, Thị Mỹ Hạnh
Trần, Thị Thục Quyên
Nguyễn, Hữu Cúc
Từ khoá: Tài chính học;Tài chính;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính, thị trường tài chính, ngân sách nhà nước, tín dụng, tài chính quốc tế
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/699
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
7. Giáo trình Tai chinh hoc.pdf2.26 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.