Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/700
Nhan đề: Giáo trình kiểm toán
Tác giả: Ngô, Thị Hoài Nam
Nguyễn, Như Nguyệt
Phan, Thị Mỹ Ngần
Từ khoá: Kiểm toán;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kiểm toán, những khái niệm cơ bản và các phương pháp, trình tự và nội dung tiến hành kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/700
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
5. Giáo trình kiểm toán.pdf1.83 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.