Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/705
Nhan đề: Bản tin khoa học. Trường Cao đẳng Thương mại (Lưu hành nội bộ). Số 05. Quý IV/2008
Từ khoá: Bản tin khoa học
Năm xuất bản: 2008
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/705
Bộ sưu tập:Bản Tin Khoa Học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BTKH05. Quý IV.2008.pdf780.43 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về
ML so 5.pdf126.62 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.