Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/708
Nhan đề: Bản tin khoa học. Trường Cao đẳng Thương mại (Lưu hành nội bộ). Số 08. Quý III/2009
Từ khoá: Bản tin khoa học
Năm xuất bản: 2009
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/708
Bộ sưu tập:Bản Tin Khoa Học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BTKH08. Quý III.2009.pdf928.94 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về
bia ban tin so 08(2).jpg1.36 MBJPEGXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.