Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/709
Nhan đề: Giáo trình tiền tệ ngân hàng
Tác giả: Lưu, Thị Mỹ Hạnh
Từ khoá: Tiền tệ;Ngân hàng;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Tóm tắt: Trình bày bản chất, chức năng của tiền tệ, các định chế tài chính trung gian. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/709
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8. Giáo trình tiền tệ và ngân hàng.pdf3.38 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.