Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/719
Nhan đề: Giáo trình thuế
Tác giả: Lê, Thị Mỹ Phương
Từ khoá: Thuế;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Tổng quan vê thuế. Khái niệm và nội dung cơ bản của luật Thuế Việt Nam như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà đất, tài nguyên... Định hướng, chiến lược cải cách Thuế
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/719
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
10. Giáo trình thuế.pdf2.73 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.