Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/726
Nhan đề: Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ P.1
Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Yên
Trần, Thị Sáu
Từ khoá: Kế tooán;Kế toán thương mại dịch vụ;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Tổng quan về hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ. Kế toán các loại: Hàng tồn kho, lưu chuyển hàng hóa nội địa, xuất nhập khẩu hàng hóa, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, nghiệp vụ thanh toán và hoạt động đầu tư tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/726
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8. Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ P.1.pdf2.3 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.